Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης για την επίσπευση της ανάπτυξης δικτύων επόμενης γενεάς (NGA) στην Κύπρο

Πρωτεύουσες καρτέλες

σχετικά με την παρουσίαση της μελέτης την οποία εκπόνησε ο οίκος συμβούλων Anaysys Mason για λογαριασμό του ΓΕΡΗΕΤ με θέμα ‘Broadband acceleration study for Cyprus’.

Σχετικά Έγγραφα: