Απόφαση Διορισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Αποζημίωσης για την Κάλυψη του Καθαρού Κόστους Παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας