Ανακοίνωση ΥΠΥ Cablenet

αναφορικά με το Υπόδειγμα Προσφοράς  Διασύνδεσης Χονδρικής Παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων στο μεμονωμένο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο της Cablenet Communications Systems Ltd το οποίο δημοσιεύθηκε στις 01/02/2016 (Έκδοση 2016)

Σχετικά Έγγραφα: