Ανακοίνωση σχετικά με την μεθοδολογία ανάπτυξης των μοντέλων για τα δίκτυα σταθερής και κινητής

επί της μεθοδολογίας ανάπτυξης των μοντέλων για τα δίκτυα σταθερής και κινητής [Bottom up models for the fixed and mobile networks], καθώς και τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας. 

Σχετικά Έγγραφα: