Πρόσκληση για παρουσίαση των μοντέλων που αναπτύχθηκαν από τους συμβούλους AXON Partners Group Consulting Ltd

Αναφορικά με το έργο «Audit of CYTA’s costing systems and Development of tools for effective cost assessment and price regulation in order to promote competition in the fixed and mobile communication market in Cyprus»