Ανακοίνωση Παράτασης Δημοσίευσης ΥΠΥ προς τους παροχείς

Ο Επίτροπος αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης δημοσίευσης των  ΥΠΥ μέχρι τις  28/3/16, υπό την  προϋπόθεση ότι το Υπόδειγμα θα ισχύει αναδρομικά από τον χρόνο κατά τον οποίο οι παροχείς όφειλαν  να προβούν  στη δημοσίευση

Σχετικά Έγγραφα: