Ανακοίνωση για Δημόσια Διαβούλευση Τ.Υ. 37/2015

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με την τροποποίηση του περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Ταχυδρομικές Υπηρεσίες) Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 462/2010), όπως έχει τροποποιηθεί.