Ανακοίνωση για Δημόσια Διαβούλευση Η.Ε. 15/2015

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικών Αγορών, την αξιολόγηση της ανάγκης ex-ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην αγορά χονδρικής παροχής σε σταθερή θέση τερματισμού κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα (Αγορά 1 σύστασης 9/10/2014)