Ανακοίνωση για διαγραφές παροχέων ηλεκτρονικών επικοινωνιών από το μητρώο γενικών εξουσιοδοτήσεων ΓΕΡΗΕΤ