Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 24/2015

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης αναφορικά με την άρση των υφιστάμενων ρυθμιστικών υποχρεώσεων της ΑΤΗΚ στην Αγορά της Εκκίνησης Κλήσεων από το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυο που παρέχεται σε Σταθερή Θέση (Αγορά 2 της Σύστασης της 17ης Δεκεμβρίου 2007).