Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 17/2015

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης περί της Εξέτασης της Αγοράς πρόσβασης και προέλευσης (εκκίνηση) κλήσεων στα δημόσια δίκτυα κινητής, και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ (ΑΤΗΚ).