Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 16/2015

επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex-ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την αγορά διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο (10-2003)

Σχετικά Έγγραφα: 
επί του περιεχομένου του εγγράφου αναφορικά με τον Ορισμό Σχετικής Αγοράς, την αξιολόγηση της ανάγκης ex-ante ρύθμισης, την Ανάλυση για την Ύπαρξη Αποτελεσματικού Ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά και το Σχέδιο Ρυθμιστικών Μέτρων σε σχέση με την αγορά διαβιβαστικών υπηρεσιών στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο (10-2003)