Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 11/2015

επί του περιεχομένου του προσχεδίου Απόφασης περί της Εξέτασης της Αγοράς (Απόληξης) Τερματισμός φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδο χονδρικής, και την επιβολή Ρυθμιστικών Υποχρεώσεων στον οργανισμό με ΣΙΑ (CABLENET).