Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 09/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

επί του προσχεδίου Διατάγματος αναφορικά με την τροποποίηση του περί παροχής Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης διευκολύνσεων Διατάγματος (Κ.Δ.Π. 247/2013), ως ισχύει.

Σχετικά Έγγραφα: