ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΗΕ 08/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

Σχετικά Έγγραφα: 
Για τη διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης για τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους συμβούλους Axon Partners Group Consulting Ltd αναφορικά με το έργο “Audit of CYTA’s costing systems and Development of tools for effective cost assessment and price regulation in order to promote competition in the fixed and mobile communication market in Cyprus”.