Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης Η.Ε. 05/2016

επί του περιεχομένου του προσχεδίου εγγράφου κοινοποίησης  αναφορικά με τον ορισμό Σχετικής Αγοράς, την ανάλυση για την ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και τον Καθορισμό Οργανισμού με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά Χονδρικής παροχής κεντρικής πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα μαζικής κατανάλωσης (ΑΓΟΡΑ 3β).