Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης H.E. 03/2016

Πρωτεύουσες καρτέλες

επί της μεθοδολογίας ανάπτυξης κοστολογικών μοντέλων για τα δίκτυα σταθερής και κινητής, για τον υπολογισμό του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας καθώς επίσης και μοντέλα συμπίεσης περιθωρίου.

Σχετικά Έγγραφα: