Ανακοίνωση Δημόσιας Ακρόασης Η.Ε. 06/2018

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει την διεξαγωγή Δημόσιας Ακρόασης 06/2018  αναφορικά με την τροποποίηση του Γενικού Μέρους, και του Ειδικού Παραρτήματος 3 - Χονδρική Τοπική Πρόσβαση σε Σταθερή Θέση του ΥΠΥ της ΑΤΗΚ (έκδοση 2018-1), όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της στις 24/05/2018.