Ανακοίνωση αναφορικά με την Τροποποίηση του ΥΠΥ Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών της ATHK

Ανακοίνωση αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών της ATHK το οποίο δημοσιεύθηκε στις 04/08/2015 (Έκδοση 2015-1)

Σχετικά Έγγραφα: