Ανακοίνωση αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ATHK το οποίο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της την 9η Μαρτίου 2017 (Έκδοση 2017-1)