Ανακοίνωση αναφορικά με την Τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Έκδοση 2016-1) και του Υποδείγματος Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Έκδοση 2016-2) της ATHK

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι προβαίνει σε μελέτη και αξιολόγηση των τροποποιήσεων του Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Έκδοση 2016-1) και του Υποδείγματος Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Έκδοση 2016-2) της ATHK τα οποία δημοσιεύτηκαν την 1η Ιουλίου του 2016.

Σχετικά Έγγραφα: 
Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει ότι προβαίνει σε μελέτη και αξιολόγηση των τροποποιήσεων του Υποδείγματος Προσφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (Έκδοση 2016-1) και του Υποδείγματος Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (Έκδοση 2016-2) της ATHK τα οποία δημοσιεύτηκαν την 1η Ιουλίου του 2016.