Ανακοίνωση αναφορικά με την έκδοση του Προσχεδίου Μέτρων Εφαρμογής της πολιτικής δίκαιης χρήσης και αξιολόγησης της βιωσιμότητας των παροχέων κινητών υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής της περιαγωγής εντός της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς

Ενημέρωση σε σχέση με τις θέσεις ΓΕΡΗΕΤ αναφορικά με το πιο πάνω προσχέδιο μέτρων και τις επόμενες ενέργειες και χρονοδιαγράμματα

Σχετικά Έγγραφα: