Ανακοίνωση αναφορικά με την δημοσιοποίηση των μοντέλων κοστολόγησης Bottom up Fixed Network και Bottom up Mobile Network με εικονικά στοιχεία δεδομενων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης υπ’ αριθμό ΔΔΗΕ 8/2016, κοινοποιούμε τα μοντέλα  Bottom up Fixed Network και Bottom up Mobile Network με εικονικά στοιχεία δεδομένα με στόχο την ενίσχυση της κατανόησης του τρόπου λειτουργίας τους.