8/2015 

Αριθμός Μητρώου:

8/2015 

Όνομα Οργανισμού: 

M.SEREDA NETWORK LTD

Διεύθυνση: 
Κυρυνείας 6 Flat 204
8200 Πάφος
Κύπρος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
Ιστοσελίδα: 
Είδος Δικτύου: 
Άλλα ασύρματα δίκτυα
Δημόσιο σταθερό ενσύρματο δίκτυο
Είδος Υπηρεσίας: 
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες διαδικτύου
Δραστηριότητες: 
Υπηρεσίες φωνής μέσω προτοκόλου IP (VoIP)
Δίκτυο οπτικών ινών
Εκμίσθωση δικτύου οπτικών ινών (Dark Fiber)
Hotspots
Υπηρεσίες πρόσβασης διαδικτύου
Γεωγραφική κάλυψη: 
Εθνική