8/2014 

Αριθμός Μητρώου:

8/2014 

Όνομα Οργανισμού: 

RichReach Corporation (CY) Ltd

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Λάρνακος 61Α, Οffice 402
2154 Αγλαντζιά
Κύπρος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
Ιστοσελίδα: 
Είδος Υπηρεσίας: 
Άλλες Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας
Υπηρεσίες δεδομένων
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
Δραστηριότητες: 
Υπηρεσίες SMS/MMS
Υπηρεσίες Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας
Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης
Υπηρεσίες αυτόματης επανάκλησης
Υπηρεσίες μεταπώλησης φωνής
Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου
Υπηρεσίες προπληρωμένων καρτών
Υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες φωνής μέσω προτοκόλου IP (VoIP)
Γεωγραφική κάλυψη: 
Εθνική/Διεθνής