8/2014 

Αριθμός Μητρώου:

8/2014 

Όνομα Οργανισμού: 

eUmbrella Corporation (CY) Ltd

Διεύθυνση: 
Λεωφόρος Λάρνακος 61Α, Οffice 402
2154 Αγλαντζιά
Κύπρος
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 
Ιστοσελίδα: 
Είδος Υπηρεσίας: 
Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες δεδομένων
Άλλες Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας
Δραστηριότητες: 
Υπηρεσίες σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας
Υπηρεσίες προπληρωμένων καρτών
Υπηρεσίες φωνής μέσω προτοκόλου IP (VoIP)
Υπηρεσίες μεταπώλησης φωνής
Υπηρεσίες αυτόματης επανάκλησης
Υπηρεσίες SMS/MMS
Υπηρεσίες Δεδομένων Προστιθέμενης Αξίας
Υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου
Υπηρεσίες Τηλεηχοπληροφόρησης
Γεωγραφική κάλυψη: 
Εθνική/Διεθνής