ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Καταναλωτές

Η ενότητα αυτή απευθύνεται κυρίως στους καταναλωτές ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων. Προσφέρει πρόσβαση στα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το ΓΕΡΗΕΤ για να βοηθήσουν τον καταναλωτή να επιλέξει υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, καθώς και πληροφόρηση αναφορικά με το περιεχόμενο της βασικής δέσμης υπηρεσιών (καθολική υπηρεσία) που εγγυημένα διατίθενται σε κάθε καταναλωτή από τον υπόχρεο παροχέα. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα καταχώρισης παραπόνου του καταναλωτή εναντίον του παροχέα με τον οποίο είναι συμβεβλημένος.

Εγγραφή στο Κ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ