Τροποποίηση ΥΠΥ

Τροποποίηση ΥΠΥ

Σχετικά Έγγραφα

Διάταγμα αναφορικά με την τροποποίηση του Ειδικού Παραρτήματος 2 - Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο (Έκδοση 2017 - 2) του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ΑΤΗΚ (71.4 Kb)

το περί της Τροποποίησης του Ειδικού Παραρτήματος 2-Πρόσβαση στο Ευρυζωνικό Δίκτυο του Υποδείγματος Προσφοράς Υπηρεσιών της ATHK 2017, Διάταγμα του 2017.

Εγγραφή στο 2 - Τροποποίηση ΥΠΥ