Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
96/2019 12/07/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
100/2019 11/07/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα
99/2019 10/07/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
95/2019 26/06/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα
94/2019 22/06/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
91/2019 20/06/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
93/2019 20/06/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
92/2019 18/06/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
90/2019 10/06/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
88/2019 06/06/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων