Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
74/2019 22/04/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
70/2019 19/04/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
73/2019 18/04/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
71/2019 16/04/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
70/2019 16/04/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
68/2019 15/04/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα
72/2019 15/04/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
69/2019 14/04/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
66/2019 12/04/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
67/2019 10/04/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων