Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνουφθίνουσα ταξινόμηση Ημερομηνία Υποβολής Κατάσταση Παραπόνου
01/2017 05/01/2017 Απάντηση στον Παραπονούμενο
02/2017 05/01/2017 Απάντηση στον Παραπονούμενο
03/2017 16/01/2017 Απάντηση στον Παραπονούμενο
04/2017 09/01/2017 Απάντηση στον Παραπονούμενο
05/2017 17/01/2017 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων