Μητρώο Παραπόνων

Διαχείριση Παραπόνων

Αριθμός Παραπόνου Ημερομηνία Υποβολήςαύξουσα ταξινόμηση Κατάσταση Παραπόνου
52/19 20/03/2019 Αξιολόγηση Παραπόνου από το ΓΕΡΗΕΤ
55/2019 20/03/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
53/2019 19/03/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
50/2019 18/03/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
51/2019 18/03/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
49/19 15/03/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
46/2019 14/03/2019 Διευκρινήσεις από Παροχέα
47/2019 14/03/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο
48/2019 14/03/2019 Ολοκλήρωση Διαχείρισης Παραπόνου
45/19 13/03/2019 Απάντηση στον Παραπονούμενο

Σελίδες

Εγγραφή στο 1 - Μητρώο Παραπόνων