Καθορισμός Παροχέα

Καθορισμός Παροχέα

Σχετικά Έγγραφα

H περί Καθορισµού της ΑΤΗΚ ως Παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Απόφαση του 2005 (207.5 Kb)

Η σχετική Απόφαση καθορίζει την ΑΤΗΚ, για 3 έτη, ως παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα της Απόφασης περί Καθορισμού Κριτηρίων Επιλογής Παροχέων της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας καθώς επίσης και τα σχετικά δεδομένα που έχει στην κατοχή του ο Επίτροπος. Η ΑΤΗΚ υποχρεούται στη παροχή των υπηρεσιών ως αυτές εμπεριέχονται αναλυτικά στα άρθρα 110-113 του Νόμου και στη Απόφαση Καθορισμού του πεδίου της Τηλεπικοινωνιακής Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας.

Εγγραφή στο 1 - Καθορισμός Παροχέα