ΓΕΡΗΕΤ

Βοηθεια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επί του περιεχομένου του προσχεδίου Διατάγματος περί της Πρόσβασης στο Ανοικτό Διαδίκτυο.
  Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σε συνέχεια της αναρτηθείσας κατά την 29ην  Σεπτεμβρίου 2016 σχετικής Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του ΓΕΡΗΕΤ, ανακοινώνει ότι...