ΓΕΡΗΕΤ

Βοηθεια

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής σχολίων αναφορικά με τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους συμβούους AXON Partners Group Consulting Ltd από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στις 10 Οκτωβρίου  2016 και ώρα 12:30 μ...
Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης υπ’ αριθμό ΔΔΗΕ 8/2016, κοινοποιούμε τα μοντέλα  Bottom up Fixed Network και Bottom up Mobile Network με εικονικά στοιχεία δεδομένα με στόχο την ενίσχυση της...